Chợ Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì

9:009/11/2020

Chợ Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì

Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật thuộc công trình chợ Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Thông tin Dự án:

– Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật thuộc công trình chợ Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì

– Chủ đầu tư Dự án/ Bên giao thầu: Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội.

– Thời gian bắt đầu: 09/2012.

– Thời gian kết thúc: 02/2013.

– Địa điểm: Thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.