Trường Đại học Chính trị

9:009/11/2020

Trường Đại học Chính trị- Bộ Quốc Phòng được quy hoạch xây dựng tại xã Thạch Hòa, huyện Thach Thất, Hà nội với quy mô 42 ha bao gồm Nhà Hiệu bộ, các khối nhà giảng đường, ký túc xá và các công trình phụ trợ…

Công trình nhà N8 có tổng mức đầu tư 382 tỷ đồng, cao 14 tầng và 01 tầng hầm nằm trong tổng thể Dự án : Trường Đại Học Chính trị. Công trình do Viện thiết kế- Bộ Quốc Phòng thiết kế.

Thông tin Dự án:

– Nhà ở học viện Hệ 1+ Hệ 2, Trường Đại học Chính trị – Giai đoạn 1

– Hạng mục: Khoan cọc nhồi ĐK 1.000mm, 600mm

– Chủ đầu tư Dự án/ Bên giao thầu: Công ty Cổ phần LICOGI13 – Nền móng Xây dựng.

– Thời gian bắt đầu: 09/2012.

– Thời gian kết thúc: 12/2012.

– Địa điểm: Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.