sứ mệnh của VIDC

Với sứ mệnh xây dựng các công trình quy mô, hiện đại, bên cạnh đó tạo ra các giá trị mới cho cổ đông, nhân viên và xã hội, VIDC đang ngày càng đầu tư mạnh mẽ và mở rộng các lĩnh vực hoạt động. Hoạt động dựa trên 5 Giá trị cốt lõi:
TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI - TẬN TÂM PHỤC VỤ - CAM KẾT CHUẨN MỰC - CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG - AN TOÀN.

Tầm nhìn
bền vững

VIDC trở thành: Một DN mà KH của chúng tôi luôn muốn làm việc cùng và nhân viên của chúng tôi tự hào khi là một thành viên của tổ chức. Một công ty xây dựng với điểm số lựa chọn ưu tiên tại thị trường mục tiêu của chúng tôi. Năm 2025 trở thành Chủ đầu tư có năng lực thi công uy tín tại Việt Nam.

xem thêm

phát triển
nhân sự

Người lao động là nguồn lực và yếu tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. VIDC xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực then chốt, tạo dựng môi trường làm việc hấp dẫn, chuyên nghiệp và thân thiện.

xem thêm

trách nhiệm
của vidc

Đối với khách hàng & đối tác: Nguyên tắc vàng của việc duy trì và phát triển mọi mối quan hệ là “ Các bên cùng có lợi”. Đối với cộng đồng: VIDC luôn tôn trọng mọi phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa – xã hội, đức tin của cộng đồng địa phương nơi Doanh nghiệp có hoạt động.

xem thêm