THI CÔNG THỦY LỢI

9:009/11/2020

Lĩnh vực xây dựng công trình thủy lợi của chúng tôi bảo đảm an toàn trong xây dựng, các hệ thống đê, đập, … phải được thiết kế để bảo đảm an toàn theo các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành