Tầm nhìn bền vững

VIDC trở thành:
Một DN mà KH của chúng tôi luôn muốn làm việc cùng và nhân viên của
chúng tôi tự hào khi là một thành viên của tổ chức.
Một công ty xây dựng với điểm số lựa chọn ưu tiên tại thị trường mục tiêu
của chúng tôi.
Năm 2025 trở thành Chủ đầu tư có năng lực thi công uy tín tại Việt Nam.