Giới thiệu >> Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi

VIDC trở thành: Một DN mà KH của chúng tôi luôn muốn làm việc cùng và nhân viên của chúng tôi tự hào khi là một thành viên của tổ chức. Một công ty xây dựng với điểm số lựa chọn ưu tiên tại thị trường mục tiêu của chúng tôi.