Giới thiệu >> Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm thực tế tại các công trình. VIDC luôn chú trọng hướng tới tuyển dụng nhân tài, nhằm đáp ứng được công việc phức tạp của từng dự án, nhằm tạo ra sự khác biệt và chất lượng tốt nhất cho mỗi công trình.