Cải tạo hồ cụm 13, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh

9:009/11/2020
Cai-tao-cum-ho-13-thon-vinh-quynh
Cải tạo cụm hồ 13 thôn Vĩnh Quỳnh

Dự Án Cải Tạo Hồ Cụm 13 Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Tên dự án : Cải tạo hồ cụm 13, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh.
Chủ đầu tư: Ủy Ban Nhân Dân Xã Vĩnh Quỳnh.
Tổng diện tích : 4459m2.
Hạng mục thi công: Cải tạo, nạo vét lòng hồ và thi công toàn bộ cảnh quan xung quanh.
Thời gian thi công:
– Giai đoạn 1 từ 2016 – 2017 : san lấp mặt bằng.
– Giai đoạn 2 tháng 10/2019 : cải tạo, nạo vét hồ, xây kè đá, vỉa hè và lan can xung quanh hồ.
Địa điểm: Cụm 13, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.