Nâng cấp hệ thống thoát nước và GTNT xã Tân Triều

9:009/11/2020

Nâng cấp hệ thống thoát nước và GTNT xã Tân Triều

Là xã nông thôn ven đô có tốc độ đô thị hóa nhanh, Tân Triều đang tận dụng lợi thế “cận thị” để hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban Nhân dân xã Tân Triều đã cho triển khai xây dựng các thiết chế hạ tầng đồng bộ, trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt. Cho đến nay, Tân Triều đã triển khai thực hiện 14 dự án với tổng kinh phí đầu tư trên 144 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện 02 dự án nâng cấp hệ thống thoát nước và giao thông thôn Triều Khúc dài 3106 m được chia làm 9 tuyến với kinh phí đầu tư 14,099 tỷ, dự án giao thông Yên Xá dài 582 m được đầu tư 3,05 tỷ đồng, xây dựng và đưa vào sử dụng hai trường mầm non Yên Xá diện tích 3.500 m2 với kinh phí đầu tư 12 tỷ và trường mầm non Triều Khúc diện tích 6.660 m2 được đầu tư kinh phí 19 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng các công trình từ kinh phí của nhà nước, năm 2012 Tân Triều đã xây dựng tuyến đường giao thông trị giá 2,32 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa mà nhân dân đóng góp.

Thông tin Dự án:

– Nâng cấp hệ thống thoát nước và giao thông nông thôn xã Tân Triều (thôn Triều Khúc)

– Chủ đầu tư Dự án/ Bên giao thầu: Ủy ban Nhân dân xã Tân Triều –  huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội.

– Thời gian bắt đầu: 04/2013.

– Thời gian kết thúc: 08/2013.

– Địa điểm: Thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.