Trường THCS Sơn Đồng – Hoài Đức

9:009/11/2020

Trường THCS Sơn Đồng – Hoài Đức

Thi công hoàn thiện Trường Trung học Cơ sở Sơn Đồng tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Thông tin Dự án:

– Hoàn thiện trường Trung học cơ sở Sơn Đồng

– Hạng mục: Thi công hoàn thiện công trình

– Chủ đầu tư Dự án/ Bên giao thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bảo An.

– Thời gian bắt đầu: 05/2012.

– Thời gian kết thúc: 10/2012.

– Địa điểm: Xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.